Jdi na obsah Jdi na menu
 ZEMĚTŘESENÍ 

- je řada otřesů, které se šíří ve vlnách zemským nitrem nebo podél povrchu zemské kůry. Její příčinou je náhlé uvolnění energie v zemské kůře nebo ve svrchním plášti. K intenzitě otřesům dochází podle statistiky nejčastěji v hloubce 60 km v zónách podsouvání ker zemské kůry.  Pohyb zemských desek neprobíhá hladce. Desky pomalu stoupají, klesají, napínají se a křiví. V místech, kde se zemské desky třou nebo dokonce zasekávají, nastává pnutí. Napětí stoupá až do chvíle, kdy horniny tlak nevydrží a prasknou. Nastává zemětřesení, při kterém se naráz uvolňuje obrovské množství nahromaděné energie. Z místa, kde se země "otřásla" se šíří do hloubky i podél povrchu na vzdálenosti tisíců kilometrů seismické vlny. Když dorazí k zemskému povrchu, zničí vše, co jim stojí v cestě. Vznikne-li silné zemětřesení pod mořem, ohrožují i vzdálenou pevninu obrovské vlny tsunami. Příznačná je pro ně velká rychlost šíření a velká délka vlny. Na volném moři mají jen malou výšku, a proto je lodě na volném moři jen zřídka zaznamenají. Jakmile včas dosáhnou šelfu a pobřeží, vzroste amplituda vln, což má katastrofické následky. 

Pásma nejčastějšího výskytu zemětřesení jsou rozložena podél okrajů litosférických desek. , což ukazuje na souvislost mezi těmito pásmy kernou tektonikou. Jedním z pásem častých zemětřesení je tzv. Ohňový prsten kolem Tichého oceánu. Jiné takové pásmo se táhne napříč Čínou.

Geomorfologická úloha zemětřesení se projevuje rozšířením a vznikem puklin, zlomů, vertikálním a horizontálním pohybem ker zemské kůrypodél těchto zlomů, někdy i vznikem vrás.

 Některá zemětřesení jsou tak slabá, že bez extrémně citlivých přístrojů se nedají zaznamenat. Naproti tomu jiná mají ničivý účinek jako vícenásobné exploze. Každý rok je na Zemi registrován velký počet zemětřesení, který dosahuje až kolem 1 miliónu. Většina je však slabých a jen několik desítek zemětřesení narušuje horniny nebo georeliéf. Pouze 1 zemětřesení ročně má v dlouhodobém průběhu katastrofický průběh.

Zemětřesení jsou charakterizována jednak velikostí, jednak silou.

Velikost zemětřesení je hodnocena podle jeho následků:- podle toho, jak zemětřesení působí na obyvatelstvo postižené oblasti, jaké jsou škody na stavbách a jaký je rozsah viditelných deformací zemského povrchu. Jako měřítko intenzity zemětřesení se používá upravená Mercalliho stupnice. Intenzita zemětřesení je při témže zemětřesení různá v různých místech postiženého území, zatímco síla zemětřesení je vyjádřena jedinou hodnotou pro jedno zemětřesení.

Síla zemětřesení je určena rozměry vibrací vysílaných z ohniska zemětřesení. Měřítkem velikosti těchto vln je Richterova stupnice.