Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vznik světa

06.01.2007

Prvohory

Prvotní nepřeměněné horniny v oblasti barrandiemu (mezi Berounem a Plzní)

Vůdčí zkameněliny =>trilobiti

Karbon – vznik černého uhlí

Proces prouhelňování nahromaděných rostlinných zbytků, plavuní, kapraďorostů apřesliček za nepřístupu vzduchu, působením tlaku nadložních vrstev a vyšší teploty v hlubších částech zemské kůry.

Hnědé uhlí vzniklo z jehličnatých a listnatých stromů v třetihorách.

 

 

DRUHOHORY

Sušší podnebí.

Rozvoj nahosemenných rostlin a vývoj krytosemenných.

Éra veleještěrů.

První ptáci

Ve Křídě začátek Alp. Vrásnění.

 

 

TŘETIHORY

Rozsáhlá horotvorná činnost Alp. Vrásnění.

Vznik pásemných pohoří.

Rozšíření jehličnanů.

Rozmanitost hmyzu.

Éra savců.

Z konce kosterní zbytky předchůdců člověka.

Vznik ropy pravděpodobně ze zbytků drobných drobných živočichů a rostlin spolu s bahnem za nepřístupu vzduchu rozkladem bakterií. Vlivem nadložních vrstev se uhlovodíky hromadily mezi nepropustnými vrstvami. 

 

ČTVRTOHORY

Doby ledové a meziledové.

Mamuti.

Éra vývoje člověka

Vznik půd.

 

  

Vývoj člověka

 

Současná doba se opírá o nálezy kosterních pozůstatků, nástrojů a věcí.

Podle dokonalosti opracování lze usuzovat způsob života a vývojový stupeň.

Předpoklad: člověk se nevyvinul přímo z dnešních lidoopů

I – přímí živočišní předchůdci člověka – AUSTROLOPITHECUS – před 3 000 000 lety

II – člověk dnešního typu – HOMO SAPIENS - před 10 – 15 000 lety

Hominizace člověka:

1) změny na kostře

2) změny na lebce

3) změny na stavbě a funkci těla

- vývoj ruky, vymizení výrazných nadočnicových oblouků, na dolní čelisti se vytvořil bradový výstupek, zvětšování mozkovny, zvětšování hrudníku,

ČLOVĚK VZPŘÍMENÝ

– poč. čtvrtohor

- rostlinná strava, kamenné nástroje, oheň – znal, nerozdělával

ČLOVĚK ROZUMNÝ

- před 500 000 lety, dokonalejší kamenné nástroje, pohřbíval mrtvé, uchovával lovecké trofeje, živil se lovem, primitivní řeč

ČLOVĚK VYSPĚLÝ

- poslední doba ledová

- lovec např. mamutů 

 

20 000 – umělecké a technické sklony (ozdoby a malby v jeskyních

sběratel plodů, lovec, pastevec, zemědělec

SOUČASNÝ ČLOVĚK – 15 000 – 10 000 let – hliněné nádoby, předměty ze zlata a později i z bronzu

 

Předchůdci člověka: - člověk se postavil na dvě končetiny asi před 6 milióny let.

AUSTRALOPITHECUS (před 4 milióny let) – žil v Africe, chodil po dvou končetinách, živil se rostlinnou stravou, jeho obličej byl lidoopí, mozek asi čtvrtinový než má nynější člověk, výroba kamených nástrojů

ČLOVĚK ZRUČNÝ (před 2 milióny let) - mozek asi třetinový, velké nadočnicové oblouky, 140 cm +40 kg, stavěl přístřešky, rostlinná strava a lov malých živočichů, znal oheň, ale neuměl jej vyrobit

ČLOVĚK VZPŘÍMENÝ (před 1,5 milióny let) – mozek asi poloviční, výrazné lícní kosti a nadočnicové oblouky, používání pěstního klínu, stoličky a třenové zuby se zmenšují – úprava jídla na ohni, tvorba manželských párů,převážně lov ,170 cm + 70kg , z Afriky do Eurasie

NEANDRTÁLEC (před 200 000 let) – (slepá větev našeho vývoje), vystupující obličej, mozek velký jako ¾ objemu dnešního člověka, 160 cm + 70 kg, lov, využívání více materiálů, pohřbívání mrtvých péče o staré a nemocné jedince, naleziště v ČR – jeskyně Šipka , také v Německu, (předpoklad, že to byl přímý předchůdce člověka, ale ukázalo se, že byli vytlačeni moderním člověkem z Afriky)

ČLOVĚK ROZUMNÝ (před 200 000 let) – všechny kontinenty,sběr , lov , pastevectví, Dolní Věstonice, 

 

 

 

Darwinova evoluční teorie

 

Darwin vychází z učení C. Liného, Lamarcka

Vývoj prochází on nižších k vyšším.

1859 – o původu druhu přírodním výběrem

D.E.T. věrohodně objasňuje

Základem je přírodní výběr, který zajišťuje:

1) proměnlivost organismů

2) konkurence uvnitř druhu

3) adaptace na prostředí

4) pohlavní výběr

5) umělý výběr (šlechtění)

Doklady:

1) přizpůsobení organismů vodnímu prostředí

2) vývoj pětiprsté končetiny

3) vývoj nervových soustav

4) porovnání vývoje zárodků obratlovců

5) změny v rozšíření organismů na Zemi

6) Paleontologické nálezy – věda o zkamenělinách